Bảo tồn di tích khảo cổ hang Con Moong


Bảo tồn di tích khảo cổ hang Con Moong, Thanh Hoá | Văn hóa
(Xây dựng) – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet). Mục tiêu của Quy …


Bảo tồn di tích khảo cổ hang Con Moong (Thanh Hóa) – Báo
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Mục tiêu của Quy hoạch nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di


Bảo tồn di tích khảo cổ hang Con Moong – Giáo dục Việt Nam
GDVN- Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Mục tiêu của Quy hoạch nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích


Bảo tồn giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong ở Thanh Hóa …
Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận bao gồm phần đất thuộc địa phận các xã Thành Yên và Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.


Thanh Hóa: Bảo tồn, tôn tạo di tích khảo cổ hang Con Moong
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Phạm vi quy hoạch bao gồm phần đất thuộc địa phận xã Thành Yên và …


Bảo tồn giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong và các di
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận, tỉnh Thanh Hóa.


Bảo tồn, tôn tạo di tích khảo cổ hang Con Moong
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.


Bảo tồn tôn tạo di tích khảo cổ hang Con Moong Thanh Hóa
Mục tiêu lập quy hoạch là nhận diện rõ hơn giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận; bảo vệ di tích và cảnh quan, môi trường di tích gắn với phát huy bản sắc văn hóa địa phương; kết nối di tích với các khu vực cảnh quan sinh thái vườn quốc gia Cúc …


Bảo tồn, tôn tạo di tích khảo cổ hang Con Moong (Thanh Hóa)
Cụ thể, phạm vi lập quy hoạch là 977,568 ha, trong đó khu vực bảo vệ di tích, diện tích khoảng 499,818 ha, bao gồm: Hang Con Moong 483,9861 ha; Hang Lai 2,3518 ha; Hang Lý Chùn, hang Bố Giáo, đất đắp núi Đầu Voi 6,8529 ha; Hang Diêm (hang Dơi) 4,1372 ha; hang và mái đá Mộc Long 2,49 ha; khu vực phát huy giá trị di tích diện …


Bảo tồn giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong, di tích
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1290/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Bluetooth obd2 scanner

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.