அடுத்த அஸ்திரத்தை கையில் எடுக்கும் நேபாளம்.. குடியுரிமை … அடுத்த அஸ்திரத்தை கையில் எடுக்கும் நேபாளம்.. குடியுரிமை சட்டத்தில் கை வைக்கிறது.. பகீர் முடிவு! By Shyamsundar I… இந்த அஸ்திரத்தை அதிமுக கையில் எடுத்துள்ளது : ரவீந்திரன் … திமுக வசம் சென்ற வாக்குகளை மீட்டெடுக்கவே இந்த அஸ்திரத்தை… இறுதி அஸ்திரத்தை கையில் எடுக்கும் தெரேசா மே! நான்கு … இறுதி அஸ்திரத்தை கையில் எடுக்கும் தெரேசா மே!Continue Reading