Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long không nghiêm trọng như năm 2020


Xâm nhập mặn Đồng bằng sông Cửu Long không nghiêm trọng
TTO – Dự báo xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2020-2021 mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019 …


Xâm nhập mặn mùa khô năm 2021 không nghiêm trọng như năm
Mùa khô năm 2020-2021, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long mức cao hơn trung bình nhiều năm nhưng không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019-2020.. Các đợt xâm nhập mặn cao nhất cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng 2 (ngày 10 đến 15/2, 26/2 đến 2/3), tháng 3 (ngày 12 đến 16, ngày 25 đến 29).


Xâm nhập mặn mùa khô năm 2021 không nghiêm trọng như năm 2020
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa khô 2020-2021, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long mức cao hơn trung bình nhiều năm nhưng không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019-2020.


Xâm nhập mặn Đồng bằng sông Cửu Long không nghiêm trọng
TTO – Dự báo xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2020-2021 mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019- 2020 và tập trung trong tháng 2 và tháng 3.


Xâm nhập mặn mùa khô năm 2021 không nghiêm trọng như năm 2020
Mùa khô năm 2020-2021, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long mức cao hơn trung bình nhiều năm nhưng không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019-2020. Các đợt xâm nhập mặn cao nhất cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng 2 (ngày 10 đến 15/2, 26/2 đến 2/3), tháng 3 …


Xâm nhập mặn mùa khô năm 2021 không nghiêm trọng như năm 2020
Mùa khô năm 2020-2021, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long mức cao hơn trung bình nhiều năm nhưng không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019-2020.. Các đợt xâm nhập mặn cao nhất cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng 2 (ngày 10 đến 15/2, 26/2 đến 2/3), tháng 3 (ngày 12 đến 16, ngày 25 đến 29).


Xâm nhập mặn mùa khô năm 2021 không nghiêm trọng như năm 2020
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa khô năm 2020-2021, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long mức cao hơn trung bình nhiều năm nhưng không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019-2020.


Hạn mặn Đồng bằng Sông Cửu Long: Khi sầu riêng thành sầu …
Minh chứng rõ thấy là trong 5 năm gần đây, Đồng bằng sông Cửu Long đã phải hứng chịu 2 đợt xâm nhập mặn lịch sử vào mùa khô năm 2015-2016 và 2019-2020


Các đợt xâm nhập mặn cao nhất cửa sông Cửu Long tập …
Theo Trưởng phòng Dự báo Thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Phùng Tiến Dũng, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2020-2021 mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019- 2020.


PDF Báo Cáo Báo Nguồn Nước, Xâm Nhập Mặn Mùa Khô Năm 2019-2020
Như vậy, dòng chảy từ thượng lưu về đồng bằng nước ta trong năm thủy văn nói chung và mùa khô 2019-2020 nói riêng dự kiến mức thấp lịch sử. Do vậy hạn mặn trên Đồng bằng dự báo cũng sẽ là năm hết sức gay gắt, nghiêm trọng, nhất là vụ Đông xuân

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.